Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Υλικό για Εκπαιδευτικούς, Γονείς και Μαθητές Α/βθμιας Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια από το Ι.Ο.ΑΣ. " Πάνος Μυλωνάς"


Όπως και κάθε χρόνο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) "Πάνος Μυλωνάς" δημοσιεύει συμβουλές για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών από και προς το σχολείο καθώς και αναλυτικούς οδηγούς προς γονείς και εκπαιδευτικούς.

 Μπορείτε να βρείτε το υλικό στα παρακάτω link:

Δελτίο Τύπου για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και παράρτημα με συμβουλές για γονείς και εκπαιδευτικούς

Βοήθημα εκπαιδευτικών

Οδηγός για γονείς παιδιών δημοτικού σχολείου

Γίνε Ιππότης της Οδικής Ασφάλειας (e-book Κυκλοφοριακής Αγωγής με τον Ιππότη Ευγένιο) 


Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2015-2016

Ενόψει της επερχόμενης λήξης της σχολικής χρονιάς, καταρχάς επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τους εκπαιδευτικούς για τη συνεργασία τους κατά την υλοποίηση των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων, καθώς και για τη συμμετοχή τους (προαιρετικά και εκτός ωραρίου) στα επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώθηκαν από τις Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσής μας.
Σχετικά με τον απολογισμό των Προγραμμάτων, την υποβολή παραδοτέων και την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων επισημαίνονται τα εξής:

Α) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν Εγκεκριμένα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (σύμφωνα με το Σχετ. 2) παρακαλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω Ηλεκτρονική Φόρμα Απολογισμού των Προγραμμάτων έως την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016.  Για κάθε Πρόγραμμα υποβάλλεται ξεχωριστή φόρμα απολογισμού. Σε περίπτωση που το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε από ομάδα εκπαιδευτικών, η φόρμα θα συμπληρωθεί από κοινού.
Για τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στον σύνδεσμο http://goo.gl/forms/AMZa24vf5uIBkMDO2

Για τα προγράμματα Αγωγής Υγείας  στον σύνδεσμο:

Για τα Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων στον σύνδεσμο:


Β) ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι παρήγαγαν εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή παρακαλούνται να το αποστείλουν στο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων (Ελευθερίου Βενιζέλου 82, Ισόγειο, τηλ 2131600830), ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίησή του κατά την μελλοντική υλοποίηση Προγραμμάτων σχετικής θεματολογίας.
Το παραδοτέο υλικό μπορεί να είναι: φύλλα εργασίας, έντυπα, αφίσες, παιχνίδια, αρχεία παρουσιάσεων, σχολικές εφημερίδες, ιστότοποι, ιστολόγια, κατασκευές, cd, dvd, usb, κλπ. Σε περίπτωση που οι δράσεις του Προγράμματος έχουν αναρτηθεί σε ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό, οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν τον σχετικό σύνδεσμο (link) στις Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων.
Το παραχθέν εκπ/κό υλικό από όλα τα Προγράμματα (Περιβαλλοντικής, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών) μπορεί να αποσταλεί μέχρι την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016.

Γ) ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 Για την διάχυση των αποτελεσμάτων των Σχολικών Δραστηριοτήτων- σύμφωνα με την σχετική Υπουργική Απόφαση- διοργανώνεται Ημερίδα Παρουσίασης των Προγραμμάτων (Περιβαλλοντικής, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών) από τους εκπαιδευτικούς την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016 ώρες 16:15-20:00 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου. Η ημερίδα θα περιλαμβάνει α) Παράλληλες Συνεδρίες ανά θεματικό άξονα με συντονιστές τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και β) Ολομέλεια για την συνοπτική παρουσίαση όλων των εισηγήσεων. Το τελικό πρόγραμμα της ημερίδας θα ανακοινωθεί μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς.
Προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών) να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την παρουσίαση του προγράμματός τους στην παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα μέχρι την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016 στις 12:00 το μεσημέρι.

Δ) ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Όσον αφορά την έκδοση βεβαιώσεων υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2015-2016 ισχύουν τα κάτωθι, σύμφωνα με την ως άνω σχετική Υπουργική Απόφαση: «Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων έκαστης σχολικής μονάδας, κατατίθενται τα παραδοτέα εκάστου προγράμματος στον αντίστοιχο Υπεύθυνο και ο Διευθυντής του Σχολείου ενημερώνει εγγράφως τον/τους Υπεύθυνο/ους Σχολικών Δραστηριοτήτων και τους Υπευθύνους ΣΕΠ των ΚΕΣΥΠ για την ολοκλήρωση ή μη των προγραμμάτων του σχολείου, σύμφωνα με το Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος που είχε υποβληθεί στην αρχή του σχολικού έτους. Στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω ενημέρωση χορηγείται Βεβαίωση Υλοποίησης Προγράμματος με τις υπογραφές του Διευθυντή Εκπ/σης και του Υπευθύνου ΑΥ/ΠΕ/ ΠΘ/Σχολικών Δραστηριοτήτων/ΣΕΠ-ΚΕΣΥΠ.»
 Ως εκ τούτου, οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων και οι Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων καλούνται να συμπληρώσουν το συνημμένο «Ενημερωτικό Έντυπο Επιβεβαίωσης Υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2015-2016» και να το υποβάλουν στο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων έως την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016.

Επισημαίνεται περιληπτικά ότι απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση των σχετικών Βεβαιώσεων Υλοποίησης Προγραμμάτων είναι:
1. Η εμπρόθεσμη υποβολή της Ηλεκτρονικής Φόρμας απολογισμού των Προγραμμάτων από τους εκπαιδευτικούς (έως 21/6/2015)
2. Η εμπρόθεσμη υποβολή του Ενημερωτικού Εντύπου Επιβεβαίωσης Υλοποίησης Προγραμμάτων Σ.Δ. από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων (έως 21/6/2015)
3. Η εμπρόθεσμη κατάθεση των Παραδοτέων εκάστου προγράμματος (έως 21/6/2015)


Βεβαιώσεις θα δοθούν στους εκπαιδευτικούς που το πρόγραμμά τους πληροί τα τρία παραπάνω κριτήρια, αφού συνεδριάσει η Επιτροπή Έγκρισης Προγραμμάτων και εκδοθεί η Απόφαση του Δ/ντη Εκπαίδευσης με τα Υλοποιημένα Προγράμματα. Οι Βεβαιώσεις θα αποσταλούν στα σχολεία στα οποία υλοποιήθηκε το Πρόγραμμα και θα είναι δυνατόν να παραλαμβάνονται από τους εκπαιδευτικούς από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου 2016.


Σημαντικές Ημερομηνίες:
14 Ιουνίου
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Ημερίδα Παρουσίασης
16 Ιουνίου
Ημερίδα Παρουσίασης Προγραμμάτων
Έως 21 Ιουνίου
Υποβολή Ηλεκτρονικής Φόρμας
Έντυπο Επιβεβαίωσης Υλοποίησης
Κατάθεση Παραδοτέων
1-10 Σεπτεμβρίου
Παραλαβή Βεβαιώσεων από τα σχολεία


Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Τσίγκου Αλεξάνδρα
Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας, Σταματοπούλου Γεωργίτσα


Ο Διευθυντής Δ.Π.Ε. Δυτικής Αττικής
Παναγιώτης ΣπύρουΤετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Λειτουργία της Γραμμής Ψυχολογικής Στήριξης «11528-ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ»


Σας ενημερώνουμε αναφορικά με τη λειτουργία της Γραμμής Ψυχολογικής Στήριξης «11528-ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ», που απευθύνεται σε νέους και νέες, καθώς και εκπαιδευτικούς και αφορά θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.
Η Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης 11528-ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ υλοποιείται στο πλαίσιο του «Προγράμματος Καταπολέμησης των Διακρίσεων βάσει του Σεξουαλικού Προσανατολισμού και της Ταυτότητας Φύλου: Πρόληψη και Παρέμβαση», το οποίο αποτελεί συνέχιση και εξέλιξη του προγράμματος “Ζούμε όπως κι εσύ”, που σχεδιάστηκε το 2011 και υλοποιήθηκε την περίοδο 2011-2013 από την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και απευθύνεται σε όποιο άτομο υφίσταται διακρίσεις λόγω ταυτότητας φύλου ή/και σεξουαλικού προσανατολισμού σε όλες τις εκφάνσεις τις καθημερινής ζωής, τις οικογένειές τους και σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.
Οι βασικές δράσεις του «11528-ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ» είναι η ψυχολογική υποστήριξη, η παρέμβαση στην κρίση και η ασφαλής και έγκυρη παραπομπή. Ειδικότερα για την/τον εκπαιδευτικό η επικαιροποιημένη, επιστημονική και ασφαλής συμβουλευτική αναφορικά με αυτά τα θέματα, αλλά και η ψυχοκοινωνική στήριξη της ίδιας ή του ίδιου είναι μείζονος σημασίας. Οι κλήσεις είναι ανώνυμες και εμπιστευτικές και απαντούν αποκλειστικά εξειδικευμένες και εξειδικευμένοι ψυχολόγοι, και υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω βιντεοκλήσης με εξειδικευμένη/ο ψυχολόγο με γνώσεις της ελληνικής νοηματικής για κωφές/ούς ή/και βαρύκοες/ους.
Η Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης «11528-ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ» λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός των επίσημων αργιών, ώρες 13:00-21:00. Οι κλήσεις που πραγματοποιούνται από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ έχουν χρέωση αστικής μονάδας. Οι χρεώσεις για κάθε άλλο πάροχο σταθερής και κινητής τηλεφωνίας διαφέρουν ανάλογα με τον τιμοκατάλογο του παρόχου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της Γραμμής Ψυχολογικής Στήριξης www.11528.gr

Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

4ος πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός σκίτσου με θέμα την οδική ασφάλεια
Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Κυκλοφοριακής Αγωγής, που συντονίζει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και η επιστημονική ομάδα EDUCARTOON συνδιοργανώνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά τον 4ο πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό σκίτσου με θέμα «Η χρήση του δρόμου…είναι στο χέρι σου – Αύριο εγώ θα οδηγώ». Ο μαθητικός διαγωνισμός της EDUCARTOON και του Εθνικού Δικτύου Κυκλοφοριακής Αγωγής έχει τύχει τεράστιας αποδοχής και συμμετοχής από τις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και έχει γίνει πλέον θεσμός στις εθνικές δράσεις ευαισθητοποίησης των μαθητών στην οδική ασφάλεια.
          Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές δημοτικών σχολείων (Δ΄- Ε΄- Στ΄ Δημοτικού) της χώρας, δημόσιων και ιδιωτικών. Σκοπός του διαγωνισμού είναι να δοθεί στους μαθητές η ευκαιρία να εκφραστούν καλλιτεχνικά, να γίνουν δημιουργοί και να εξοικειωθούν με τη «γλώσσα» του σκίτσου. Ακόμη να γίνουν κριτές, μελετητές και ερευνητές της ορθής χρήσης του δρόμου και να ευαισθητοποιηθούν ως προς την ανάγκη προστασίας του πολίτη από τα τροχαία ατυχήματα.
             Χρήσιμες πληροφορίες στο site της EDUCARTOON θα βοηθήσουν πιθανά τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό να μεταφέρουν τη γνώση στους μαθητές, προτρέποντάς τους να δημιουργήσουν έργα ατομικά ή ομαδικά (χιουμοριστικά σκίτσα, γελοιογραφίες, ζωγραφιές), τα οποία θα αξιολογηθούν και θα εκτεθούν, όπου με τον τρόπο που θα αποφασιστεί από την Επιτροπή.
             Θέμα του διαγωνισμού: «Οδική ασφάλεια-Κυκλοφοριακή Αγωγή»
              Ενδεικτικές θεματικές ενότητες του διαγωνισμού: διάβαση πεζών, χρήση πεζοδρομίου, βιώσιμη μετακίνηση, ποδήλατο, χρήση ζώνης, χρήση κράνους, αλκοόλ και οδήγηση, ευγένεια στο δρόμο κ.ά.)
           Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές ή ομάδες μαθητών της πρωτοβάθμιας (Δ'- Ε'- ΣΤ' τάξης) (σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της χώρας μας αλλά και ελληνόφωνα σχολεία του εξωτερικού).
           Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος: ένα μεμονωμένο τμήμα ενός σχολείου, μια τάξη ενός σχολείου, μια ομάδα μαθητών από περισσότερα τμήματα ή τάξεις ενός σχολείου ή ένας μόνο μαθητής -τρια.
           Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει αναλάβει την παιδαγωγική καθοδήγηση της μαθητικής ομάδας ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας.  
 Έναρξη του διαγωνισμού είναι η 18η Απριλίου 2016 και η λήξη της προθεσμίας υποβολής έργων είναι στις 31 Μαΐου 2016. Τα έργα θα υποβληθούν έως την καταληκτική ημερομηνία μέσω της σχολικής μονάδας στον φορέα που συντονίζει το διαγωνισμό με συστημένη επιστολή ή courier στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:
EDUCARTOON
Τ.Θ. 457
ΕΛΤΑ ΑΛΙΜΟΥ 2, 174 02

     Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν μέχρι τις 15 Ιουνίου 2016 και οι καλύτερες μαθητικές εργασίες θα βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση σε χρόνο και σε τόπο που θα ανακοινωθεί σε επόμενο έγγραφο.
Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα συμπληρώσουν απαραίτητα τη φόρμα συμμετοχής, την οποία θα συμπεριλάβουν στο φάκελο αποστολής των έργων.
Απαραίτητη προϋπόθεση του διαγωνισμού είναι η καταγραφή των ονοματεπωνύμων των μαθητών /τριων και η ονομασία της σχολικής μονάδας πίσω από κάθε έργο .
Τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων: Κάθε μαθητής ή ομάδα μαθητών μπορεί να υποβάλει μέχρι δυο έργα.  Το μέγεθος των έργων πρέπει να είναι από 210 Χ 297 mm (Α4) έως 297 Χ 420 mm(Α3). Κάθε τεχνική είναι δεκτή (σχεδιασμός με ηλεκτρονικά μέσα, κόμικς, κ.τ.λ.).  Τα έργα πρέπει να υποβληθούν χωρίς πλαίσιο ή κορνίζα.
Η  Επιτροπή Αξιολόγησης των έργων, η οποία θα οριστεί από τους συνεργαζόμενους φορείς και το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων θα συνεδριάσει το Μάιο του 2016 για την επιλογή των έργων. 
·         Θα δοθούν βραβεία στα τρία πρώτα επιλεγέντα έργα και δεκαεπτά τιμητικοί έπαινοι.
·         Οι βραβευθέντες μαθητές θα προσκληθούν στην Τελετή Βράβευσης
·         Τα επιλεγμένα από την Επιτροπή έργα θα παρουσιαστούν σε έκθεση, καθώς και στο site της EDUCARTOON  www.educartoon.gr, από όπου θα είναι δυνατόν να αναπαραχθούν, σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο, για λόγους προβολής της έκθεσης.
·         Οι οργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ζημίες που τυχόν προκληθούν κατά την αποστολή των έργων.
·         Η υπογραφή και υποβολή της συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής δηλώνει την πλήρη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.
·         Βεβαιώσεις συμμετοχής θα λάβουν οι σχολικές μονάδες, οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί και φυσικά οι μαθητές.

·         Το όνομα και το σχολείο των διαγωνιζόμενων να αναφέρεται υποχρεωτικά στο πίσω μέρος του έργου.

Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ELEUSIS 2021
Την πρόταση συνέταξαν και παρουσίασαν οι: Αλεξάνδρα Τσίγκου- Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Δυτικής Αττικής, Γεωργίτσα Σταματοπούλου- Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας ΔΠΕ Δυτικής Αττικής, Δέσποινα Λάσκου- Μουσικός- 5ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας, Ιουλία Δρετάκη- Δασκάλα- 5ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας.
Η πρόταση αναπτύσσεται σε πέντε σκέλη:
Α. ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ 2016 «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥ»
Β. 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016- ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΟΥ»
Γ.  6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016- ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ
Δ. ΙΟΥΝΙΟΣ 2016- ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ε. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 - ΜΑΪΟΣ 2021 «ΑΠ’ ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΜΟΥ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΜΟΥ- ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ»
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Α. ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ 2016 «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥ»
Κάθε σχολείο ανακαλύπτει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό πολιτισμικό στοιχείο του που σχετίζεται με κάποιο πρόσωπο ή γεγονός από την ιστορία της Ελευσίνας και το αποτυπώνει σε έναν τοίχο του. Αυτά μπορεί να είναι π.χ.
1. το οδωνύμιο ενός από τους κοντινούς του δρόμους (π.χ. οδός Τριπτολέμου)
2. το τοπωνύμιο της περιοχής του σχολείου (π.χ. Καλυμπάκι)
3. το χαρακτηριστικό πολιτισμικό στοιχείο του πληθυσμού του (π.χ. Μικρασιάτες)
Ομάδα από μαθητές, δασκάλους και γονείς συναποφασίζουν, σχεδιάζουν και αποτυπώνουν με όποια τεχνική θέλουν το θέμα τους σε τοίχο του σχολείου τους.

Β. 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (17:00-20:00)- ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΟΥ»
Τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 από τις 5μ.μ. μέχρι τις 8μ.μ. όλα τα σχολεία της πόλης με αντιπροσωπία τους συμμετέχουν στο παιχνίδι. Στόχος του παιχνιδιού είναι όλες οι ομάδες να γνωρίσουν τα σημαντικότερα τοπόσημα της πόλης αλλά και τις πολιτισμικές ομάδες που σχετίζονται με την ιστορία της και τον πολιτισμό της. Η ομάδα που εκπροσωπεί το κάθε σχολείο αποτελείται από μαθητές της ΣΤ τάξης, δασκάλους και γονείς. Μέγιστος αριθμός 20 άτομα. Ελάχιστος 10 άτομα. Όλες οι ομάδες ξεκινούν από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό στις 5μ.μ. και καταλήγουν στο Ελαιουργείο στις 8μ.μ.
Κάθε ομάδα παίρνει έναν χάρτη της πόλης και μία οδηγία για την επόμενη στάση της. Στην στάση που φτάνει λύνει ένα γρίφο και παίρνει την οδηγία για την επόμενη στάση. Το ίδιο γίνεται σε όλες τις στάσεις μέχρι να τερματίσει.
Ενδεικτικές στάσεις: άγαλμα Αισχύλου, Αρχαιολογικός χώρος, Παναγίτσα, Άγιος Ζαχαρίας, Άγιος Γεώργιος, Αδράχτι, άγαλμα Βασίλη Λάσκου, Σύλλογος Κρητών, Κρόνος, ΙΡΙΣ, Λιμάνι-Αρχαίο λιμανάκι, Δημαρχείο, Αδριάνειο Υδραγωγείο, Μουσείο Μικρασιατών, Ποντιακός Ελληνισμός, Προσφυγικός οικισμός, Συμιακός οικισμός κ.ά. Συνεργαζόμενοι φορείς: Τροχαία, Σύλλογοι Γονέων, Σύλλογοι Δασκάλων, Τοπικοί Σύλλογοι, Οδηγοί, Πρόσκοποι, Εθελοντές.
Για κάθε σχολείο θα δοθούν διακριτικά καπελάκια διαφορετικού χρώματος και μπλουζάκια με το έμβλημα του Ελευσίς 2021, επίσης τσαντάκι με λογότυπο και σε ντοσιέ οι πληροφορίες για κάθε σταθμό. Σε κάθε στάση θα υπάρχει αναρτημένη πινακίδα με πληροφορίες για το συγκεκριμένο «μνημείο», τραπεζάκι με τρεις εθελοντές που θα δίνουν στα παιδιά νερό και τις οδηγίες για την επόμενη στάση τους. Στην τελευταία στάση θα πάρουν ένα κομμάτι από το Πάζλ «Ελευσίνα 2021- Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης», το οποίο όλες μαζί οι ομάδες θα το συνθέσουν στην τελευταία τους στάση στο Ελαιουργείο. Εκεί θα γίνει και η Βράβευση όλων των ομάδων.
Όλο το παιχνίδι θα καλυφτεί από επαγγελματίες φωτογράφους, ώστε να γίνει προβολή φωτογραφιών από όλη τη δράση στην εκδήλωση του Ελαιουργείου.

Γ. 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (20:00-22:00)- ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ
Στο τέλος του παιχνιδιού θα γίνει εκδήλωση στο Θέατρο των Αισχυλείων με αντιπροσωπία από κάθε σχολείο, η οποία θα παρουσιάσει ένα θεατρικό ή μουσικό ή χορευτικό δρώμενο. Αυτό θα αναλάβει άλλη ομάδα από αυτήν που συμμετέχει στο παιχνίδι.
Στους τοίχους του Ελαιουργείου θα υπάρχει έκθεση με ζωγραφιές ή κατασκευές από τα Νηπιαγωγεία της πόλης με θέμα «Η Ελευσίνα που ονειρεύομαι».
Στο τέλος θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί την «Μελωδία της Ελευσίνας», ένα τραγούδι που θα αιτιολογεί γιατί αξίζει η πόλη μας να γίνει Πολιτιστική Πρωτεύουσα.
Εναλλακτικά και σε περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση θα γίνει στο Γήπεδο Γούβας.

Δ. ΙΟΥΝΙΟΣ 2016- ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΕΙΟ
Κάθε σχολείο δημιουργεί την Φωτογραφική του Ομάδα. Την τελευταία εβδομάδα του σχολικού έτους σε κάθε σχολείο θα γίνει Έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Φωτογραφίζω τις ομορφιές της γειτονιάς μου». Εναλλακτικά, το ψηφιακό άλμπουμ που έχει δημιουργηθεί προβάλλεται στην Γιορτή Λήξης του σχολικού έτους. Επιλεγμένες φωτογραφίες από κάθε σχολείο στέλνονται για ανάρτηση στο facebook του Eleusis 2021.

Ε. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016-ΜΑΪΟΣ 2021 «ΑΠ’ ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΜΟΥ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΜΟΥ- ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ & ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ»
Από τον Σεπτέμβριο του 2016 σε κάθε σχολείο θα δημιουργηθεί ένας Λαχανόκηπος και ένας βοτανόκηπος με είδη της μεσογειακής χλωρίδας. Οι στόχοι είναι περιβαλλοντικοί και παιδαγωγικοί. Καλλιεργώντας τα λαχανικά τους θα μπουν σε έννοιες συνεργασίας-ανταλλαγής-μοιράσματος, διατήρησης τοπικών ποικιλιών, αξίας τοπικών προϊόντων, ανοίγματος στην τοπική κοινωνία, και θα οδηγηθούν σε καλές συνήθειες διατροφής από τα προϊόντα του κήπου τους. Ο επόμενος στόχος είναι να μπει η μεσογειακή διατροφή σε όλα τα κυλικεία των σχολείων της Ελευσίνας για την επόμενη πενταετία.

Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

Πρόσκληση σε βιωματικό σεμινάριο από τη ΔΙΠΕ Δυτικής Αττικής με θέμα: «Επικοινωνιακή διάδραση στο Σύλλογο Διδασκόντων».


Η Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής δια των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπ/σης οργανώνει βιωματικό σεμινάριο με θέμα:

« Επικοινωνιακή Διάδραση στο Σύλλογο Διδασκόντων»

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 19 Απριλίου 2016 στο 2ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων (Φυλής 48 – τηλ. 2102475355 ) και ώρες 16.30-20.00.
Βασικός του στόχος θα είναι η παρουσίαση της επικοινωνιακής διάδρασης στο Σύλλογο Διδασκόντων κάθε σχολείου, καθώς και η καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων ενσυναίσθησης, αλληλεγγύης και σεβασμού με βιωματικό τρόπο.
Εμψυχώτρια θα είναι η κα Δεδούλη Μαρίνα, ψυχολόγος - Διδάκτωρ Παιδαγωγικής.
Το σεμινάριο πραγματοποιείται στα πλαίσια της επιμόρφωσης των εκπ/κών που είναι μέλη στο Τοπικό Δίκτυο της Διεύθυνσης: «Σχολείο Αειφόρο: Αλλάζουμε το χώρο, τις μεθόδους, τις σχέσεις».
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα που ακολουθεί: http://goo.gl/forms/NL3JehCsOz


Ο Δ/ντής  Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής

Σπύρου Παναγιώτης

Επιμορφωτικό Σεμινάριο από τη ΔΙΠΕ Δυτ. Αττικής και την Ένωση Νοσηλευτών με θέμα: «Πρώτες Βοήθειες στο Σχολείο και Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση


Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής διά της Υπευθύνου Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Αττικής και την  Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας, διοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:
«Πρώτες Βοήθειες στο Σχολείο και Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση».

Το σεμινάριο  θα πραγματοποιηθεί στις 15 Απριλίου 2016 και ώρες 16:30μμ έως 20.00μμ στο 4ο Δημ. Σχολείο Μάνδρας, συνοικία Παπακώστα 62, Μάνδρα, τηλ. 2105556248.
Το σεμινάριο  απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και έχει ως σκοπό την ενημέρωσή τους σε θέματα Πρώτων βοηθειών και την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών στο χώρο του σχολείου, με τα οποία έρχονται σε επαφή στην καθημερινότητά τους. 
Στους/στις συμμετέχοντες/χουσες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν μέχρι 45 εκπαιδευτικοί και από τις δύο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
Παρακαλούμε τους/τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα αίτησης που επισυνάπτεται προκειμένου να καταρτιστεί έγκαιρα ο κατάλογος συμμετεχόντων και να υπάρξει σωστός συντονισμός των δύο Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Για την επιλογή των εκπαιδευτικών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων.
Η αίτηση θα πρέπει  να σταλεί συμπληρωμένη ηλεκτρονικά στο e-mail
agygeias@dipe-dytik.att.sch.gr   έως τη Δευτέρα  11 Απριλίου 2016.
Επισυνάπτεται η φόρμα αίτησης συμμετοχής.

Ο Δ/ντής  Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής
Σπύρου Παναγιώτης
Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

Πρόσκληση σε βιωματικό σεμινάριο για την Αειφορική Μεσογειακή Διατροφή στο σχολικό κυλικείο


Η Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής, δια της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας, οργανώνει βιωματικό σεμινάριο για τη Μεσογειακή Διατροφή με θέμα:

« Η Αειφορική Μεσογειακή Διατροφή στο σχολικό κυλικείο και στην Κοινότητα. Πρόληψη, φροντίδα, ενδυνάμωση.»

 που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 στο ΠΑΚΠΠΑ Δήμου Ελευσίνας - Τμήμα Πολιτισμού ( Παγκάλου και Κίμωνος 11, δίπλα στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ελευσίνας) και ώρες 16.30-20.00.
Σκοπός του βιωματικού σεμιναρίου είναι η προαγωγή της διατροφικής αγωγής καθώς και  της σωματικής και ψυχικής Υγείας των μελών της εκπαιδευτικής και της ευρύτερης Κοινότητας. Ανιχνεύει τρόπους υλοποίησης των αρχών της Μεσογειακής Διατροφής στο σχολικό κυλικείο και προσανατολίζεται στην ανάπτυξη σχέσεων και συνδέσεων της σχολικής και της τοπικής κοινότητας στην προσπάθεια της μετατροπής του σχολείου σε Αειφόρο Σχολείο.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από την Περσεφόνη Τσιμάκη, μέλος του Σ.Π.Ε. του εγκεκριμένου προγράμματος «Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο» και την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής, θα είναι διάρκειας 4 διδακτικών ωρών και θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. Απευθύνεται κυρίως σε αυτούς που υλοποιούν προγράμματα Αγωγής Υγείας αντίστοιχης θεματολογίας καθώς επίσης και στους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο τοπικό μας δίκτυο: «Σχολείο Αειφόρο: Αλλάζουμε το χώρο, τις μεθόδους, τις σχέσεις».
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται θα πρέπει να συμπληρώσουν την παρακάτω ηλεκτρονική αίτηση:


μέχρι την Παρασκευή 1 Απρίλίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ.. Τα ονόματα των συμμετεχόντων  θα ανακοινωθούν την Παρασκευή στις 12.00 π.μ. και θα σταλεί ο κατάλογος στα σχολεία.

Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας, Σταματοπούλου Γεωργίτσα.Ο Δ/ντής  Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής


Σπύρου Παναγιώτης
Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Πράσινες ιστορίες με συναίσθημα: Από το βιβλίο στη γραφή και στη δράση» με την Ελένη Σβορώνου

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
«Πράσινες ιστορίες με συναίσθημα: Από το βιβλίο στη γραφή και στη δράση»
με την Ελένη Σβορώνου, του WWF Ελλάς
που θα υλοποιηθεί στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Μάνδρας-Ειδυλλίας την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 ώρες 5-8μμ

A/A
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
1
ΑΙΒΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΠΕ60
3ο Ν/Γ Ελευσίνας
2
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΛΙΜΕΡΟΥ
ΠΕ60
9ο Ν/Γ Άνω Λιοσίων
3
ΑΝΘΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ
ΠΕ60
9ο Ν/Γ Άνω Λιοσίων
4
ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΡΟΜΙΤΣΑΡΗ
ΠΕ70
1ο Δ.Σ. Ασπροπύργου
5
ΣΟΦΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕ60
8ο Ν/Γ Μεγάρων
6
ΒΑΡΕΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΕ70
9ο Δ.Σ. Μεγάρων
7
ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
ΠΕ60
11ο Ν/Γ Ασπροπύργου
8
ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΠΕ70
1ο Δ.Σ. Ασπροπύργου
9
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΡΜΑ
ΠΕ70
10o Δ.Σ. Άνω Λιοσίων
10
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΠΕ60
8ο Ν/Γ. Μεγάρων
11
ΝΑΤΑΣΣΑ ΣΑΡΡΗ
ΠΕ70
11ο Δ.Σ. Ελευσίνας
12
ΔΡΟΜΠΟΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ70
3ο Δ.Σ. Μεγάρων
13
ΛΕΒΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΕ60
6ο Ν/Γ Μάνδρας
14
ΕΡΑΣΜΙΑ ΔΑΝΙΗΛ
ΠΕ70
11ο Δ.Σ. Ελευσίνας
15
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΚΟΠΛΙΑ
ΠΕ70
11ο Δ.Σ.  Ελευσίνας
16
ΑΝΘΗ ΣΕΒΑΣΜΙΑ
ΠΕ70
8ο Δ.Σ. Ελευσίνας
17
ΜΠΙΣΣΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ 70
9ο Δ.Σ. Ασπροπύργου
18
ΜΑΡΘΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕ70
8ο Δ.Σ. Ελευσίνας